ҚАШЫҚТЫҚТАН БІЛІМ БЕРУ

Оқытушылар мен білім алушылардың назарына!

«Сырдария» университетінің аумағында коронавирустық инфекция таралуының алдын алу шараларын іске асыру мақсатында 2021-2022 оқу жылында көктемгі семестрдегі оқу үдерісі келесі тәртіппен ұйымдастырылады:
    Кадрларды даярлаудың барлық бағыттары бойынша 1-4-курс білім алушылары және магистранттар үшін оқу үдерісі 2022 жылдың 24 қаңтардан бастап аралас форматта өтеді: дәрістер – онлайн, санитарлық режим мен әлеуметтік қашықтықты сақтай отырып, қолданбалы сипаттағы семинар, практикалық және зертханалық сабақтар – дәстүрлі. 
    Өндірістік тәжірибе офлайн режимде жүргізіледі.
Медициналық көрсетілімдер болған студенттер және емдеуші дәрігердің қорытындысы негізінде тәуекел тобындағы (жүкті, бала емізетін және т.б.) студенттер өтініш негізінде қашықтықтан оқытуды жалғастырады.
Ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттер оқуды қашықтықтан оқыту форматында жалғастырады.
Білім алушылар үшін СЭР стандарттарының сақталуы қамтамасыз етіледі және оқу процесінде, сонымен қатар сабақ барысында студенттердің аудиторияларда бетперде кию  міндеттеледі.

💾 «Антиплагиат» жүйесі негізінде жазба жұмыстардың өзіндік орындалуын қамтамасыз ету

💾 Дипломдық жұмыстың (жобаның) мазмұны мен ұйымдастырылуы

💾 Диплом жұмыстарын (жоба) қорғау немесе кешенді емтиханды тапсыру кестесі

💾 Памятка для преподавателя: перевод дисциплины в онлайн-формат

💾 План мероприятий университета «Сырдария» на 2021-2022 учебный год по информационно-разъяснительной работе реализации учебного процесса в период ограничительных мер

💾 Жұмыс берушiлермен бiрлескен iс-шаралар жоспары

2021/2022 оқу жылында көктемгі семестрдегі оқу үдерісін ұйымдастыру туралы

2021/2022 оқу жылында күзгі семестрдегі оқу үдерісін ұйымдастыру туралы

2021-2022 оқу жылының қоңырау кестесі
1

 

2020-2021 оқу жылының 1 және 2 семестр бойынша аралас және онлайн сабақ кестесі

1 семестр 2020-2021 онлайн сабақ кестесі

📆 "Дене тәрбиесі және спорт" факультетінің онлайн сабақ кестесі

📆 "Дизайн және өнер" факультетінің онлайн сабақ кестесі

📆 "Жаратылыстану" факультетінің онлайн сабақ кестесі

📆 "Жаратылыстану" факультетің онлайн сабақ кестесі (ХБ)

📆 "Заңтану, экономика және қашықтықтан оқыту" факультетінің онлайн сабақ кестесі

📆 "Филология және гуманитарлық" факультетінің онлайн форматтағы сабақ кестесі

 

2 семестр 2020-2021 аралас және онлайн сабак кестесі

📆 "Дене тәрбиесі және спорт" факультетінің аралас форматтағы сабақ кестесі

📆 "Дизайн және өнер" факультетінің онлайн сабақ кестесі

📆 "Дизайн және өнер" факультетінің аралас форматтағы сабақ кестесі

📆 "Жаратылыстану" факультетің онлайн сабақ кестесі

📆 "Жаратылыстану" факультетінің аралас форматтағы сабақ кестесі

📆 "Заңтану, экономика және қашықтықтан оқыту" факультетінің аралас форматтағы сабақ кестесі

📆 "Филология және гуманитарлық білім" факультетінің онлайн сабақ кестесі

📆 "Филология және гуманитарлық білім" факультетінің аралас форматтағы сабақ кестесі

2021-2022 оқу жылының 1-ші және 2-ші семестрге арналған сабақ кестесі

1-ші семестрге арналған сабақ кестесі (Аралас форматтағы сабақтар кестесі)
1.   📆 "Ақпараттық технологиялар және жаратылыстану ғылымдары" факультетінің аралас форматтағы сабақ кестесі
2.   📆 "Спорт және өнер" факультетінің аралас форматтағы сабақ кестесі (ДШ)
3.   📆 "Ақпараттық технологиялар және жаратылыстану ғылымдары" факультетінің аралас форматтағы сабақ кестесі (ХБ)
4.   📆 "Заңтану және экономика" факультетінің аралас форматтағы сабақ кестесі
5.   📆 "Спорт және өнер" факультетінің аралас форматтағы сабақ кестесі (Өнер)
6.   📆 "Филология және гуманитарлық білім" факультетінің аралас форматтағы сабақ кестесі

2-ші семестрге арналған сабақ кестесі (Аралас форматтағы сабақтар кестесі)

 1. 📆 "Гуманитарлық ғылымдар және заң" факультетінің аралас форматтағы сабақ кестесі 
 2. 📆  "Жаратылыстану және экономика" факультетінің аралас форматтағы сабақ кестесі (ХБ)
 3. 📆  "Жаратылыстану және экономика" факультетінің аралас форматтағы сабақ кестесі
 4. 📆  "Спорт және өнер" факультетінің аралас форматтағы сабақ кестесі (Өнер)
 5. 📆 "Спорт және өнер" факультетінің аралас форматтағы сабақ кестесі (ДШ)

📆 "Инновациялық ғылыми зерттеу, кәсіптік практика және қашықтықтан оқыту" орталығы 2021-2022 оқу жылының сабақ кестесі 

📆 2021-2022 оқу жылы сабақ кестесі (Zoom, Платонус) Инновациялық ғылыми-зерттеу, кәсіптік практика және қашықтықтан оқыту орталығы (2 жылдық)
📆 2021-2022 оқу жылы сабақ кестесі (Zoom, Платонус) Инновациялық ғылыми-зерттеу, кәсіптік практика және қашықтықтан оқыту орталығы (3 жылдық)
📆 5 жж - 2 семестр

САНИТАРЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ РЕЖИМДІ  ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ РЕГЛАМЕНТІ ЖӘНЕ ОНЫ БІЛІМ АЛУШЫЛАР МЕН УНИВЕРСИТЕТ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ САҚТАУЫ

КОРОНАВИРУСТЫҚ ИНФЕКЦИЯНЫҢ ТАРАЛУЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ШЕКТЕУ ШАРАЛАРЫ КЕЗЕҢІНДЕ ОҚУ ПРОЦЕСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ
(2021-2022 оқу жылы)

2021-2022 оку жылы (I жарты жылдык) университет бойынша ашык сабак жоспары

Ашық сабақтарын бейнелер

Ашық сабақтарын суреттер (I жарты жылдык)

Ашық сабақтарын суреттер (II жарты жылдык)

2021-2022 оку жылы (II жарты жылдык) университет бойынша ашык сабак жоспары

Пәннің оқу-әдістемелік кешендері

1. "Бағдарламалық қамтамасыз ету" кафедрасы
2. "Педагогика және психология" кафедрасы
3. "Білім беру технологиялары" кафедрасы
4. "Бейнелеу өнері және дизайн" кафедрасы
5. "Дене шынықтыру және спорт" кафедрасы
6. "Жаратылыстану ғылымдар" кафедрасы
7. "Жоғары математика және физика" кафедрасы
8. "Филология" кафедрасы
9. "Отан және шетел тарихы" кафедрасы
10. "Қуқық және экономика" кафедрасы
11. "Музыкалық білім" кафедрасы
12. "Шетел тілдері" кафедрасы

Ережелер, нұсқаулар
 1. Қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру бойынша анықтама
 2. COVID-19 коронавирустық инфекция пандемиясы кезеңінде емтихан және қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру бойынша әдістемелік нұсқау
 3. Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау және аралық аттестаттау өткізу. Ереже.
 4. Диплом жұмыстарын қорғау немесе кешенді емтиханды тапсыру кестесі
 5. ҚОРЫТЫНДЫ АТТЕСТАТТАУ. Ереже.
 6. "Platonus" ААЖ-сімен жұмыс жасауға арналған нұсқаулық
 7. Инструкция пользователя "Преподаватель" по модулю "Задания"
 8. Инструкция пользователя "Обучающийся" по модулю "Задания"
 9. Zoom бағдарласымен жұмыс жасауға арналған нұсқаулық
 10. Қосымша білім платформалар
 11. Короновирустан қорғау ережелер
Platonus. Студенттерге арналған бейненұскаулықтар
 1. Platonus. Тапсырма тағайындау: https://youtu.be/4B-NLVp1RHI
 2. Platonus. Тапсырманы жіберуге нұсқаулық: https://youtu.be/x70bW6jzkvk
 3. Platonus. Студенттерге арналган нұскаулық: https://youtu.be/6-0rlM79pfw
Академиялық саясат

Дорожная карта университета «Сырдария» по дальнейшему совершенствованию учебного процесса с применением ДОТ

 


Аудио/бейне дәрістер

1. Бейнедәрістер YouTube-каналда:  https://youtu.be/O43On4unrDQ?list=PLdc23N_iHdFVnlqANMClcyJN6ORcfYAfZ

    Абенова Лаззат Усманқызының жарияланған бейнедәрістер жинағы (2020ж.)

        ► Лекция сабақтары (10)  ► Практика сабақтары (10)

    Абенова Лаззат Усманқызының жарияланған бейнедәрістер жинағы (2021ж.)

        ► Абайтану (10) ► Әдебиеттануға кіріспе (10)

    Небесаева Жанар Орынбековнаның жарияланған бейнедәрістер жинағы (2021ж.)

        ► Академиялық сурет (10)

2. Университет оқытушыларының аудио/бейне дәрістерінің тізімі

    💾 Moodle платформасын пайдалану туралы қысқаша ақпарат

    💾 Қашықтықтан оқыту үшін Moodle жүйесіне жүктелген 264 бейнедәрістер туралы мәліметтер

3. Университет оқытушыларының электрондық оқулықтарының тізімі (350)

4. Университеттің электронды кітапханасының 9270 ресурстары

5. Университеттің электронды кітапханасыhttp://ko-sirdariya.kz/


 

Жаңа пікірді жазу

Бұл өрістің мазмұны құпия ретінде сақталған және жарияланып көрсетілмейді.

Ограниченный HTML

 • Рұқсат етілген HTML тегтер: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Жол және абзац үзілімдері автоматты түрде қойылады.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.