Кадр бөлімі

Кадр бөлімі «Сырдария» университетінің кадрлық саясатын іске асыратын, персональды басқару және оған байланысты құжат айналымын реттейтін маңызды құрылымдық бөлім болып табылады. Бүгінгі күнге дейін бөлімді білікті мамандар басқарып келді. 
Бөлімді 1998-2001 жылдары Бейсенова Ғалия Қабылбекқызы басқарса, 2001-2012 жылдары  Малдыбекова Апельсин Сапарқызы басқарды.
Апельсин Сапарқызы 1971-1976 жылдар арасында  С.М.Киров атындағы Қазақ Мемлекеттік Университетінің Заң факультетінде оқып, Заңгер мамандығын иемденген, 1977-1997 жылдары Мақтаарал ауданында нотариус, сот орындаушы қызметтерін абыроймен атқарған. 2012 жылдан бастап университеттің заңгері қызметін атқарады.
2012 жылдан бері кадр бөлімінің басшысы қызметін Бейсенова Ғалия Қабылбекқызы атқаруда.


Ғылыми Кеңес университеттің оқу, оқу-әдістемелік, ғылыми жұмыстарының бағытын анықтап, бағдарлайтын коллегиялық орган. Ғылыми Кеңес жоспары ҚР жоғары оқу орындарының ережелеріне сәйкес құрылып, әр оқу жылында 9 мәжіліс қарастырылған. Кеңесте университеттегі оқу-әдістемелік, ғылыми зерттеу, тәрбие, қаржы-шаруашылық саласындағы өзекті мәселелер қарастырылады.

Сонымен қатар, мамандар дайындаудың сапасына ерекше мән беріліп, кафедрадағы оқу-әдістемелік, тәрбие жұмыстарының жүргізілу сапасына бақылау және талдау жұмыстарын жүргізеді.Университет жоғары басшылығы білім қызметінің сапасы саласындағы саясатын іске асырудың көшбасшысы бола отырып, сол саясатты орындау үшін қажетті жағдайлар жасауға міндеттеледі.

Кеңес құрамы ПОҚ құрамынан жасырын дауыс беру тәсілімен сайланады және ректормен басқарылады. Кеңес құрамына проректорлар, декандар, кафедра меңгерушілері, ғалымдар кіреді. Мәжіліс ай сайын өткізіледі.

Университет атқарушы ректордың ұсынысы бойынша Ғылыми Кеңес оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыру жөнінде барлық шешімдерді қабылдау құқығына ие.

Ректорат университеттегі басты атқарушы орган. Ректорат құрамына 18 адам - атқарушы ректор, 4 проректор, 3 декан кіреді. Ректорат мүшелерінің базалық жоғары білімдері ғылыми дәреже, атағы бар, орта жасы 52. Жоғары оқу орнындағы орташа еңбек өтілі 14 жыл.

Ректорат ҚР жалпыға бірдей білім беру мемлекеттік стандарттарының орындалуы, жұмыс оқу жоспарларының үйлестірілуін қамтамасыз етеді.
Оқу -әдістемелік басқарма және оның құрылымына кіретін бөлімдер университеттегі оқу үрдісін ұйымдастыру жұмыстарына профессор-оқытушыларды, ғалымдар және жұмыс беруші мекемелерді қатыстыра отырып мамандар даярлау бойынша білім беру қызметінің тиімді жүзеге асырылуын қамтамасыз етеді.