Оқу-әдістемелік басқарма

Оралова Зауреш Мекенбаевна 

Оқу-әдістемелік басқарма басшысы, ғылым магистрі, аға оқытушы 

✆ Жұмыс телефоны: 6-19-26

✆ Ұялы телефон: +7 778 364 86 73

✉ E-mail: zaure_09_73@mail.ru

Оқу-әдістемелік басқарма оқу үдерісін ұйымдастыру және басқару жүйесіндегі негізгі құрылымдық бөлімі болып саналады.
Университет қабырғасы қаланғаннан бері оқу процесін жоспарлау, ұйымдастыру бойынша сапалы мамандар даярлауды сараптау, оқу процесінің нәтижелерін нақтылау, оқу және оқу-әдістемелік жұмыстарының нормативтік құжаттарын әзірлеу міндеттерін орындап келеді.
Өзінің білім беру аясында ҚР БжҒМ нормативтік-құқықтық актілерін, оқу үдерісі ережесін мен университеттің Жарғысын басшылыққа алады.
Қазіргі таңда, Оқу-әдістемелік басқарма "Сырдария" университеті саясаты мен мақсаттарын іске асыруда келесі қызметтерді атқарады:

  • Оқу үдерісін жоспарлау, ұйымдастыру, басқару есепке алу және бақылау
  • Оқу үдерісін әдістемелік, ақпараттық қамтамасыз ету.
  • Жұмыс оқу жоспарлары, білім беру бағдарламалары мен оқу жұмыс бағдарламаларының МЖМБС-ның талаптарына сәйкестігін сараптау.
  • Оқытудың жаңа технологиялары, оның ішінде кредиттік оқыту технологиялары бойынша оқу-әдістемелік құжаттар әзірлеу және оқу үдерісіне енгізу.
  • Оқулықтар, пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін, электрондық тасымалдағыш құралдарын және дидактикалық материалдарды әзірлеуді ұйымдастыру және сараптау.
  • Оқу-әдістемелік жұмысты жетілдіру мақсатында тақырыптық әдістемелік семинарлар, конференциялар, вебинарлар, кеңестер ұйымдастыру және өткізу.
  • Профессор-оқытушылар құрамының біліктілігін арттыруды ұйымдастыру.
  • Білім алушылардың кәсіби практикаларын әдістемелік қамтамасыз ету
  • Оқу-әдістемелік жұмыстарының мониторингін жүргізу.

Оқу-әдістемелік басқарма оқу-әдістемелік, диспетчерлік, кәсіби практикаға жетекшілік бағыттар бойынша жұмыстар жүргізеді.
1998 жылы "Сырдария" университеті ашылған уақытта Оқу-әдістемелік бөлім құрылып, басшылық қызметін 2000-2001 оқу жылдары аралығында х.ғ.к., доцент Ө.А. Алтаев, 2001-2003 жылдар аралығында Ғ.Қ. Бейсенова, 2003-2011 оқу жылы аралығында С.Д. Мамраимов, 2011-2012 оқу жылында Б.С. Тоқмурзаев, 2012-2014 оқу жылы аралығында т.ғ.к. С.Н. Апашева, 2014-2020 оқу жылы аралығында с.ғ.к., доцент Р.С. Тәжітаева, 2020 жылдан бастап оқу әдістемелік басқарма басшысы қызметін ғ.м., аға оқытушы З.М. Оралова атқаруда.
Қазіргі таңда, басқарманың құрамында 7 маман қызмет атқарады: басқарма басшысы ғ.м., аға оқытушы З.М. Оралова, әдіскерлер А.К. Аширханов, Д.М. Төлегенова, Н.Б. Муса, кәсіптік практика жетекшісі К.А. Исаева, диспетчерлер А.О. Ажан, Ж.М. Құдайберген. 
 

1 1

Төлегенова Дина Мелдебекқызы

Әдіскер

Аширханов Аязбек Кобилбекович

Әдіскер

Мұса Нұрбала Бекболатқызы

Әдіскер

1 1  

Ажан Айгерім Оразханқызы

 

Құдайберген Жадыра Мұратханқызы

Диспетчер

КОРОНАВИРУСТЫҚ ИНФЕКЦИЯНЫҢ ТАРАЛУЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ШЕКТЕУ ШАРАЛАРЫ КЕЗЕҢІНДЕ ОҚУ ПРОЦЕСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ (2020-2021 оқу жылының көктемгі семестрі)

План мероприятий по информационно-разъяснительной работе реализации учебного процесса в период ограничительных мер (весенний семестр 2020-2021 учебного года)

ҚБТ қолдану арқылы оқу үдерісін одан әрі жетілдіру бойынша «Сырдария» университетінің жол картасы

Академиялық саясат


 

Құжаттар

💾 Қосымша білім беру бағдарламаларының (minor) каталогы 2020-2021 оқу жылында қабылданғандар үшін

💾 Каталог дополнительных образовательных  программ (minor) для поступивших в 2020-2021 учебном году

💾 Жұмыс нұсқаулар

💾 Университет ережелері

💾 Қорытынды аттестаттау

💾 Академиялық кеңес

💾 «Антиплагиат» жүйесі негізінде жазба жұмыстардың өзіндік орындалуын қамтамасыз ету

💾 Дипломдық жұмыстың (жобаның) мазмұны мен ұйымдастырылуы

💾 Диплом жұмыстарын (жоба) қорғау немесе кешенді емтиханды тапсыру кестесі