200 жаңа электронды басылым

Оқу жылының басынан бастап «Сырдария» университетінің электронды кітапханасының қоры 200 жаңа электронды басылыммен толықты. Осы уақыт ішінде ақпараттық технологиялар бөлімінің қызметкерлері оқытушылармен бірге 29 жаңа электронды интерактивті оқулық (ЭО) жасап шығарды, және студенттердың оқу процесінде сұранысқа ие 155 кітап сканерленді. ЭО авторлары зияткерлік меншік комитетінен авторлық куәлік алады (https://sirdariya.kz/kk/kuttyktaular/12-03-2021).
Оқу жылында жалпы каталогқа, мамандандырылған каталогқа және жылдық каталогтарға бір мезгілде жаңа білім қорлары қосылды. Барлық жаңа кітаптар онлайн режимінде ko-sirdariya.kz электронды кітапханасының сайтында қол жетімді.
Қазіргі уақытта университеттің электронды кітапханасының жалпы қоры 9270 ресурстарды құрайды, оның 4777-сі қазақ тілінде, 3901-і орыс тілінде, 592-сі ағылшын тілінде.
Электрондық кітапхананың сайтында сіздер электронды ресурстар туралы толық ақпаратты таба аласыздар. Барлық ресурстар білім беру бағдарламаларына сәйкес жіктелген, олар университет серверінде сақталған және желіде қол жетімді.
«Сырдария» университеті ЖОО қауымдастығымен келісім-шарт негізінде 10 жылдан астам уақыт жұмыс істейді. Біздің университеттің барлық білім беру ресурстары университеттер қауымдастығының барлық мүшелеріне қол жетімді және белсенді қолданылады. Бұл ретте біздің студенттеріміз бен оқытушыларымыз университеттер қауымдастығының rmebrk.kz веб-сайтын қолдана отырып, басқа университеттердің электронды кітаптарын еркін қолдана алады.
 

1 Abenova, L. Abaitanu: tutorial. Электронды оқулық. Жетысай. Университет "Сырдария". 2020. 18 Мб
2 Абенова, Л.У. Сөзбен сомдалған шындық. Жетысай. Университет "Сырдария". 2020. 4 Мб
3 Байболова, А.Ж. Шетел әдебиеті. Жетысай. Университет "Сырдария". 2020. 22 Мб
4 Алипбаев,Т.Н. Цифрлы схемотехника. Жетысай. Университет "Сырдария". 2020. 9 Мб
5 Алтынбеков, С.Е. Мультимедия. Жетысай. Университет "Сырдария". 2020. 6 МБ, HTML
6 Әбдікерова, Г.О. Әлеуметтану: оқу құралы. Алматы. Қазақ университеті. 2011. 187 бет
7 Жамалов, Қ. Ежелгі шығыс мәдениеті. Алматы. ЖШС "Дәуір". 2011. 280 б.
8 Нағымов, Ш.Н. Қазақ халқының рухани мəдениетінің тарихы. Алматы. ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы. 2012. 132 б
9 Нұрғалиев, Р.Н. Философиялық сөздік. Алматы. Қазақ энциклопедиясы. 1996. 525 бет
10 Маданов, X. Казақ мәдениетінің тарихы. Алматы. Қаржы-қаражат. 1998. 336 бет
11 Сәрсенова, Ж. Философия. Алматы. Өлке баспасы. 2010. 232 бет
12 Фрейлих, С. И. Кино теориясы: Эйзенштейннен Тарковскийге дейін. Алматы. «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2020. 412 бет
13 Мырзаканов, М.С. Бейнелеу өтерін оқыту әдістемесі. Алматы. Эверо. 2019. 316 бет
14 Кунжигитова, Г.Б. Бейнелеу өнерінің тарихы I. Дәріс кешені. Алматы. Эверо. 2019. 116 бет
15 Кунжигитова, Г.Б. Материалды көркемдеп өндеу. Алматы. Эверо. 2019. 104 бет
16 Бегімбай, К.М. ӨНЕР ТАРИХЫ ЖӘНЕ ТЕОРИЯСЫ. Алматы. Эверо. 2019. 116 бет
17 Адамқүлов, Н.М. Қазақ ұлттық киімі мен қолөнер тарихы. Алматы. Эверо. 2019. 116 бет
18 Кожиков, Ж.А. Дизайндағы сызбаларды орындаудың негізгі ережелері. Алматы. Эверо. 2019. 84 бет
19 Дүкембай, Н.С. Музыкалық білім беру теориясы: Жоғарғы педагогикалық оқу орындарының студенттерінің оқулығы. Алматы. Эверо. 2019. 160 бет
20 Мерғалиев, Д.М. «Фортепианода ойнауды меңгеру». Алматы. Эверо. 2019. 76 бет
21 Мергалиев, Д.М. Освоение игры на аккордеоне: учебное пособие. Алматы. Эверо. 2019. 92 бет
22 Кайранбаева, Н.Н. Түрік және ағылшын тілдеріне (А1 деңгейі) арнал- ған көмекші оқу құралы. Алматы. Қазақ университеті. 2019. 64 бет
23 Мейрамова, С. Елтану (страноведение): ағылшын тіліндегі оқу құралы. - 2-басылым, толықт., өңд. Астана. Фолиант. 2018. 296 бет
24 Садырбаев, С. Фольклор және эстетика. (Эпосты зерттеудің кейбір мәселелері). Алматы. Жазушы. 1976. 152 бет
25 Токмурзаев, Б.С. Профессиональный русский язык: учебное пособие для студентов образовательной программы 5В011400-«История». Шымкент. типография «Алем». 2019. 292 с.
26 Токмурзаев, Б.С. Степной край в имперской системе аграрной колонизации России (вторая половина XIX -начало XX века). Шымкент. Әлем. 2019. 135 с.
27 Баймұқанова Б. Ағылшын тілі практикумы: Оқу құралы. 3 басылым. Астана. Фолиант. 2017. 200 бет
28 Әбдікерова, Г.О. Тұлга әлеуметтануы: жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқу құралы. Алматы. Қазақ университеті. 2009. 222 бет
29 Биекенов, К.У., т.б. Әлеуметтану: Оқулық. Алматы. Эверо. 2016. 444 бет
30 Биекенов, К.Ү. Әлеуметтану тарихы: оқу құралы. Алматы. Қазақ университеті. 2010. 338 бет
31 Нұрбекова, Ж. Әлеуметтік жұмыс: мамандыққа кіріспе: оқу кұралы. Алматы. Қазақ университеті. 2012. 86 бет
32 Сәрсенова, Ж.Н. Әлеуметтану. Толықтырылып өңделген екінші басылым. Алматы. «Нур-Принт». 2013. 201 бет
33 Сәрсенова, Ж.Н. Мәдениеттану: Оқу құралы. Алматы. Бастау. 2010. 272 бет
34 Сәрсенбекова, Г. Мәдениеттану: мәдениет аксиологиясы. Алматы. Қазақ университеті. 2010. 112 бет
35 Жолдубаева, А.К. Мәдениеттану бойынша практикум. Алматы. Қазақ университеті. 2018. 142 бет
36 Дүйсенбаев, А. Педагогика. Астана. Фолиант. 2018. 264 бет
37 Борибекова, Ф., Тажинова, Г.А., Алпысбаева, Н.С. Бастауыш мектеп оқушыларының шығармашылық дарындылығын дамыту. Алматы. CyberSmith. 2019. 256 бет
38 Мырзагелді Кемел. Мемлекеттік басқарудың теориясы мен тәжірибесі. Алматы. Экономика. 2014. 348 бет
39 Иссык, Т. Корпоративтік басқару: Қазақстандық мазмұн. Алматы, , 2019. - 385 бет. Алматы. СІРЕ. 2019. 385 бет
40 Қойбағарова, Т. . Информатиканың теориялық негіздері. Алматы. Эверо баспасы. 2019. 388 бет
41 Оспанова, Р.Д. C++ Builder бағдарламалау ортасы. Алматы. Эверо баспасы. 2019. 144 бет
42 Омарбекова, А.С., Ниязова, Р.С. Реляциялық деректер базасын құру және оны әкімшіліктеу. Алматы. Эверо баспасы. 2019. 152 бет
43 Луговская, Е.И. . Методическая разработка по английскому языку. English speaking countries tests. Алматы. Қазақ университеті. 2016. 66 бет
44 Омарбеков, Т. Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы. Алматы. Қазақ университеті. 2018. 476 бет
45 Абенова, Л.У., Нұрбек, М.А., Бекмырза, С. Әдебиеттану ғылымына кіріспе. Шымкент. АЗИАТ. 2019. 128 бет
46 Абенова,Л.У. Шығармашылық шеберлік. Монография. Шымкент. Биик. 2020. 140 бет
47 Байболұлы, Қ. Еңсегей бойлы ер есім. Қолжазба. Шымкент. Алтын шаңырақ. 2016. 668 бет
48 Әлқожаева, Н., . Девиантты мінез-кұлыкты балалармен жұмыс жүйесі: оқу-әдістемелік кешен. Алматы. Қазақ университеті. 2013. 80 бет
49 Елшібаева, К.Ғ. Суицидтің алдын алу. Алматы. Нур-Принт. 2014. 124 бет
50 Елшібаева, К.Ғ. Т¥ЛҒА. ДАУ-ДАМАЙ. ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚ СЕМИНАР-ТРЕНИНГ. Алматы: Нур-Принт, 2016. - 26 бет. Алматы. Нур-Принт. 2016. 26 бет
51 Ерниязов, О.Н. Психологиялық зерттеу әдістемелері: Оқу-әдістемелік құрал. Орал. М.Өтемісов атындагы БҚМУ редакциялық баспа орталығы. 2012. 98 бет
52 Ибатова, Г.Б. и др. Дамуында түрлі ауытқулары бар балалардың сойлсу тілі дамуының ерекшеліктері. Алматы. Абай атындағы Қазак Ұлттык педагогикалык университет. 2014. 48 бет
53 Тойшибекова, М.Қ. Тренингтегі ойын. Ойындық өзара әрекет мүмкіндіктері: оқу құралы. Алматы. Нур-Принт. 2015. 54 бет
54 Нұрбекова, Ж.А., . Отандық әлеуметтану тарихы: оқу құралы. Алматы. Қазақ университеті. 2012. 98 бет
55 Балабиев, Қ.Р. Қазақстан Республикасының әкімшілік-іс жүргізу күқығы: жағдайы мен мәселелері. Алматы. NURPRESS баспасы. 2012. 214 бет
56 Иманбаева, З.О. Басқару есебі: оқу құралы. Алматы. Эверо. 2019. 286 бет
57 Ауталипова ¥.И. Балалар психологиясы. (Туылғаннан мектепке дейінгі кезең). Алматы. «Отан» баспасы. 2019. 142 бет
58 Хасанаева, Л.М. Казахстан в 20-30 годы XX века. Архивные документы и материалы: хрестоматия. Алматы. Қазақ университеті. 2018. 108 бет
59 Zhaparova, A.Zh. Thematic English in Use: an educational manual. Алматы. Kazakh University. 2016. 140 бет
60 Нысанов, Е.А., . Компьютерлік және математикалық модельдеу. Алматы. Эверо баспасы. 2019. 124 бет
61 Ломакин, Ю.И., . Академический рисунок-ІІ. Учебное пособие. Алматы. Эверо. 2019. 140
62 Тен, В.Г. Альбом учебных постановок. Академический рисунок. Алматы. Эверо. 2019. 72 стр.
63 Травников, С. Н. История древнерусской литературы: учебник для академического бакалавриата. - 2-е изд., перераб. и доп. Москва. Издательство Юрайт. 2016. 426 с
64 Кунжигитова, Г.Б. Кәсіби бағытталған шетел тілі пәні бойынша практикалық сабақтарға арналған әдістеиелік нұсқау. Алматы. Эверо. 2019. 144 б.
65 Кунжигитова, Г.Б. Кітап графикасы. Алматы. Эверо. 2019. 104 бет
66 Кунжигитова, Г.Б. Сызуды оқыту әдістемесі. Дәріс кешені. Алматы. Эверо. 2019. 80 бет
67 Кунжигитова, Г.Б., . Сызуды оқыту әдістемесі: оқу құралы. Алматы. Эверо. 2019. 204 бет
68 Адамкулов, Н.М., . Көркем еңбек (өнер саласындағы мамандықтарының студенттеріне арналған). Алматы. Эверо. 2019. 104 бет
69 Аяшев, О., . Білім беруді теңестіру (Инклюзивті білім). Оқу құралы. Шымкент. «Оңтүстік полиграфия». 2019. 160 бет
70 Аяшев, О., . Елбасы суйген Оңтүстік. Астана. Фолиант. 2011. 504 бет
71 Аяшев, О. Ұстаздың базалық білімі. Оқулық. Астана. Фолиант. 2014. 168 бет
72 Әбдікерова, Г.О. Әлеуметтану: оқу құралы. Алматы. Қазақ университеті. 2011. 192 бет
73 Абенова, Л.У. Ежелгі дәуір әдебиеті. Оқу құралы. Шымкент. АЗИАТ. 2018. 136 бет
74 Дәуітов, С. Төле би. Алматы. ҚАЗақпарат. 2014. 162 бет
75 Дайырбеков, С.С., . Университетімізге 15 жыл. Жетісай қ. Сырдария университеті. 2013. 172 бет
76 Ғабитов, Т.Х., . Мәдениеттану: Жоғары оқу орындары мен колледж студенттеріне арналған оқулық. Алматы. Раритет. 2004. 416 бет
77 Нағымұлы, Ш. Мәдениеттану. Оқулық. Астана. Фолиант. 2010. 312 бет
78 Қалимұқашева, Б. Сөйлеу мәдениеті және шешендік өнер: Оқу-әдістемелік құрал. - 2-басылым, толықт., өнд. Астана. Фолиант. 2016. 168 бет
79 Искаков, Ұ.М., . Қаржы нарығы және делдалдары: Оқулык. Алматы. Экономика. 2008. 296 бет, 31 Мб
80 Қосымова, Г. Шешендік өнердің негіздері. Алматы. “Баянжүрек” баспасы. 2007. 296 бет
81 Айткулова, Р.Э. Өндірістік агын сулар мен топырақтың биотехнологиялық тазартылуы: оқу құралы. Алматы. «Эверо» баспасы. 2019. 112 бет
82 Торманов, Н. Биологияны оқытудың инновациялық әдістемесінен оқу-әдістемелік кешенінің нұсқауы. Алматы. Қазақ университеті. 2014. 187 бет
83 Дәулетқалиев, С.Қ., . Гидрологиялық мәліметтердің біртектілігіне талдау жасау. Алматы. Қазақ университеті. 2003. 102 бет
84 Мельдешов, А.А. Аналитическая химия. Лабораторный практикум по количественному анализу. Алматы. ТОО «Лантар Трейд». 2019. 92 с.
85 Мельдешов, А.А., . Мельдешов, А.А., Алимжанова, А.А. Зат құрамын анықтау: Аналитикалық химии пәнінен лабораториялық практикум. Алматы. ТОО «Лантар Трейд». 2019. 168 бет
86 Агибаев, А.Ж. Ауылшаруашылық дақылдарын зиянкестер мен аурулардан қоргау. Алматы. Эверо. 2019. 216 бет
87 Өтесінов, Ж., . Зоогигиена және санртарлық талаптар. Астана. Фолиант. 2012. 152 бет
88 Заядан, Б.Қ., . Тағам биотехнологиясы: оқу құралы. Алматы. Қазақ университеті. 2011. 302 бет
89 Озгелдинова, Ж.О., . Практические занятия по дисциплине «Ландшафтоведение». Алматы. Эверо. 2019. 76 бет
90 Джаналеева, К.М. Методика проведения полевых физико-географических исследований. Алматы. Эверо. 2019. 200 стр.
91 Саипов, А.А. Практические занятия по географии населения. Учебно-методическое пособие. Алматы. Эверо. 2019. 64 стр.
92 Есенбекова, П.А. Омыртқасыз жануарлардың үштілді сөздігі. Трехязычный словарь беспозвоночных животных. Алматы. Эверо. 2020. 474 бет
93 Искендирова, Р.Ә. Өсімдікті биологиялық қорғау. Алматы. Эверо. 2019. 444 бет
94 Кретцшмар Ганс-Иоахим, . Техникалык термодинамика. Формулалардың қысқаша жинагы. Неміс тілінен аударылган. Астана. Фолиант. 2015. 240 бет
95 Бахов, Ж.К., Утебаев, А.А. Экология почв: Учебное пособие. Алматы. Эверо. 2019. 116 с.
96 Айтанаева, Ә.К. Иматаева, Ә.Е. Бухгалтерлік есеп негіздері және салық салу пәні бойынша. Алматы. «Альманах», баспа үйі. 2019. 102 бет
97 Адамбаев,Б. Шешендік өнер. Алматы. Ғылым. 1999. 204 бет
98 Балдина, И.В. ПЕРВЫЕ ШАГИ ВОСПИТАТЕЛЯ: методические рекомендации к производственной практике. Алматы. Альманахъ. 2020. 129 с.
99 Имангалиева, Б.С., Торсыкбаева, Б.Б. Мектепте химиялық эксперименттерді жүргізу әдістемесі. Алматы. Альманах. 2017. 170 бет
100 Ержанова, Ж.К. Маркетингтік коммуникация: оқу құралы. Алматы. Альманахъ. 2019. 127 бет
101 Іңкәрбеков, Д.Б.Баскетбол.
102 Байболова, А.Ж.Балалар әдебиеті
103 Авдонин, В.В.Современный русский язык
104 Батырханова, С.Библиографиятану.
105 Мұса, Г.Балалар және мектеп кітапханасы
106 Абдукадирова Г.А.Физиология человека и животных
107 Адамбекова, М.Бухгалтерлік есеп негіздері. Адамбекова М.
108 Қобланова О.Физикалық және коллоидты химия
109 Бердалиева, Т.Д.Физиканы оқыту әдістемесі
110 Апашева, С.Н.Алғашқы қоғам тарихы
111 Сапарбаева, Ұ.Ә.Ұлттық қолөнер бұйымдарының технологиясы
112 Оралова, З.Маркетинг
113 Бегулиева, А.Қаржы менеджменті
114 Ихласова, М.ҚР азаматтық іс жүргізу құқығы
115 Орманова, З.К.Дифференциалды психология.
116 Файзиев, Н.СҚазіргі педагогикалық технологиялар
117 Қожабекова, З.Е., Тажекова, А.Ж.Түркістан облысының физикалық географиясы
118 Августанович, Т.В.Негізгі музыкалық аспап
119 Абдуразова, П.Ә.Көмірсутектер
120 Cапаков, Д.Математика тарихы және методологиясы. Cапаков, Д. 2021
121 Жолдасов, С.А.Элементарлық математика
122 Сындарова, Ж.А.Материалдық мәдениет және дизайн тарихы.
123 Қозыбаева, М.Педагогикалық-психологиялық диагностика
124 Азимбаев, Ж.А.Туризмді оқыту әдістемесі
125 Азимбаев, Ж.А., Инкарбеков, Д.Б.Спортивный туризм и методика преподавания
126 Казамбаева А.М.Халықаралық экономика
127 Казамбаева, А.М.МЕМЛЕКЕТТІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ БЮДЖЕТТІ БАҚЫЛАУ
128 Кенжин, Ж.Б.МАРКЕТИНГ
129 Левкин Г.Г.Контроллинг және логистикалық тәуекелдерді басқару
130 Сакенова У.З.ҰЙЫМ ЭКОНОМИКАСЫ
131 Абдешова А.Ш. Несие операцияларын басқару және талдау
132 Мизамбекова Ж.К.Стратегиялық менеджмент
133 Көнжин, Ж.Б.Бизнес жоспарлау
134 Базарова Б.Т.Бухгалтерлік есеп
135 Балабиев, Қ.Р.Шет елдердің әкімшілік кұқығы
136 Сакенова У.З.КАДРЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ
137 Балабиев, Қ.Р.Әкімшілік кұқық
138 Ахметов Е. Б.ҚҰҚЫҚ НЕГІЗДЕРІ
139 Өзбекүлы С.Қазақстанның саяси-қүқықтық ой-пікір тарихының өзекті мәселелері.
140 Қасымова, Р.С.Әлеуметтік педагогика
141 Көбесов, А.Әл-Фараби мен Абайды қатар оқығанда
142 Танирбергенова А.Ш.ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ТРЕНИНГ: ПРАКТИКАЛЫҚ НҰСҚАУ
143 Омирбекова, К.К.ЛОГОПЕДИЯ НЕГІЗДЕРІ
144 Наханов Қ.С.Ұлттық казак күресінің техникалық және тактикалык тәсілдерін үйрету әдістемссі:
145 Адамқұлов Н.МБЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ
146 Ералин Қ.ДИЗАЙН НЕГІЗДЕРІ
147 Бегімбай К.МДИЗАЙН САЛАСЫНА
148 Жиенбаева Ш.Еңбекке баулу
149 Адамқұлов Н. М.ЖҮН БУЙЬІМДАРЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
150 Адамқұлов Н.МКӘСІПТІК ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ
151 Сутеева М.А.Киім дизайнының теориясы мен мәдениеті.
152 Кургамбеков М.С.КӨРКЕМ ЕҢБЕККЕ ОҚЫТУДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ
153 Дарменова Р.АКӨРКЕМДЕП ТОҚУДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
154 Байсеитова И.С.ТІГІН БҰЙЫМДАРЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ӨҢДЕУ ӘДІСТЕРІ
155 Буркитбаев Т. С.ЦВЕТОВЕДЕНИЕ
156 Буркитбаев Т. С.ЦВЕТОВЕДЕНИЕ-2
157 Кунжигитова Г.БПЕРСПЕКТИВА ЖӘНЕ СЫЗБА ГЕОМЕТРИЯ
158 Адамқұлов Н.М. ҚЫШТАН БұЙЫМДАР ЖАСАУ ӘДІСІ
159 Адамқұлов Н.МҚОЛӨНЕР БҰЙЫМДАРЫН ЖОБАЛАУ НЕГІЗДЕРІ
160 Уалиев Б.М.КОМПОЗИЦИЯ
161 Уалиев Б.М.КОМПОЗИЦИЯ НЕГІЗДЕРІ
162 Адамқұлов Н.М.МУЗЫКАЛЫҚ АСПАПТАР ЖАСАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
163 Адамқұлов Н.М.ОҚУШЫЛАРДЫ ҚОЛӨНЕРГЕ ҮЙРЕТУ ӘДІСТЕМЕСІ
164 Адамқұлов Н.М.САЗ АСПАПТАР ТАРИХЫ
165 Қабиева А.Қ.ТЕАТРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚОЙЫЛЫМДАР ДРАМАТУРГИЯСЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІ
166 Адамқұлов Н.М.ТЕРІ ӨНДЕУ ӨНЕРІ
167 Жумадина Ш. М.АДАМ ЖӘНЕ ЖАНУАРЛАР ФИЗИОЛОГИЯСЫ
168 Арынова Р.А.АДАМ ЖӘНЕ ЖАНУАРЛАР ФИЗИОЛОГИЯСЫНЫҢ ПРАКТИКУМЫ
169 АХАНОВ Ү.КАДАМ ЖӘНЕ ЖАНУАРЛАР ФИЗИОЛОГИЯСЫ
170 Агибаев А.Ж.ЗИЯНДЫ НЕМАТОДАЛАР, КЕНЕЛЕР ЖӘНЕ КЕМІРГІШТЕР
171 Өтесінов Ж.Ө.ИММУНОЛОГИЯ НЕГІЗДЕРІ
172 Әбділдаев В.С.КАРТОП ТҮҚЫМ ШАРУАШЫЛЫҒЫ
173 Тазабеков Т.ТОПЫРАҚТАНУ
174 Елемесов Ж.ТОПЫРАҚТАНУ ГЕОЛОГИЯ НЕГІЗДЕРІМЕН
175 Беркіпбаев, К.М.КОМПЬЮТЕРЛІК МОДЕЛЬДЕУ НЕГІЗДЕРІ
176 Асамбаев А.Ж.ИНФОРМАТИКАНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ.
177 Шарипбай А.АРЕЛЯЦИЯЛЫҚ ДЕРЕКТЕР БАЗАСЫН ҚҰРУ ЖӘНЕ ОНЫ ӘКІМШІЛІКТЕУ
178 Адамова А.ДЕСЕПТЕУ ЖҮЙЕЛЕРІ МЕН ЖЕЛІЛЕІН УЙЫМДАСТЫРУ
179 Оспанова Р.ДC++ BUILDER  БАҒДАРЛАМАЛАУ ОРТАСЫ
180 Ахметов Б.С.НЕЙРОНДЫ ЖЕЛІЛЕР
181 Хакімова Т. Компьютерлік өңдеуді автоматтандыруда инновациялық технологияларды пайдалану.
182 Михайлова О. А.Синтаксис осложненного и сложного предложений
183 Смағұлова Г. Н.Шешендік сөздердін дискурсы
184 Ажарбекова Э.Н.Орфография және пунктуация мәселелері
185 Еспекова Л.Ә.Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы
186 Мұратбек Б. Қ.ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ СТИЛИСТИКАСЫ
187 Садирова К.Қ.ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ СИНТАКСИСІ
188 Жарылғапов Ж.Ж.Әдебиет теориясы
189 Nazarbekova, S., Tukibayeva, A., Kurbanbekov, K.Inorganic Chemistry. Chemistry of elements
190 Сартаева, Х.М., Қыдырбаева, А.Е.,Алимкулова, Г.Б.Эволюция ілімі пәнінен лекциялар жинагы. Шымкент
191 Ворожцов, В.И.Ворожцов, В.И. Агроэкологическая картография
192 Досумбекова,А.Г.Ақпараттық мәдениет. Кітапхана ісі мамандығына арналған оқу құралы
193 Досумбекова,А.Г.Глобальды және жергілікті тораптар мен жүйелер
194 Исабаева, С.Н.Әлемдік ақпараттық білім беру ресурстары. Оқу құралы
195 Усенбаева, Ш.М.Кітапхана каталогтары
196 Якупова, Р.ИКітапханалык, жарнама: теория және практика. 2-ші басылым
197 Ынтымақов, С.А.Азаматтық құқықтық қатынастардың субъектілері. Практикум.
198 Ынтымақов, С.А.ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 
199 Ынтымақов, С.А.НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ПРАКТИКУМ.
200 Ынтымақов, С.А.Субъекты гражданских правоотношений. Практикум