Абенова Лаззат Усманқызы

Аты-жөні: Абенова Лаззат Усманқызы

Телефон: +7 701 379 0424

E-mail: lazzat-0505@mail.ru


Білімі: филолог, араб, қазақ тілі мен әдебиетінің оқытушысы, С.М. Киров атындағы ҚазМУ (1988).

Академиялық атағы: филология ғылымдарының кандидаты (2010), қауымдастырылған профессор міндетін атқарушы.

Академиялық тәжірибе:

Қ.АЯсауи атындағы ХҚТУ «Филология факультеті», «Қазақ әдебиеті» кафедрасының ізденушісі (2006-2009);

Әл-Фараби 10.01.02-«Қазақ әдебиеті» мамандығы бойынша кандидаттық диссертация қорғады (2010);

Оқытатын пәндері - «Халық ауыз әдебиеті», «Қазақ әдебиеті тарихының ежелгі және хандық дәуірі», «XIX ғасырдағы қазақ әдебиеті», «Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі», «Абайтану».

«Сырдария» университеті Ғылыми кеңесінің баспаға үсынған 3 оқу құралының;

Томсон Рейтер (Web of Science,Thomson Reuters) ақпараттық компаниясының деректер базасында нөлдік емес импакт-факторы бар басылымдар базасына енген 2 мақаланың;

Комитет тізбесіне енгізілген 10 мақаланың; 4 электрондық оқыту құралының;

7 ендіру актілерінің авторы; интерактивті тәсілде дәріс және басқа да оқу сабақтарының презентацияларын жасады;

студенттермен және магистранттармен бірге 10 басылым шықты, 50-ден аса ғылыми мақаланың авторы.

Ғылым жолындағы шығармашылық ізденісі түрлі баспа беттерінде жарияланған. Атап айтқанда, халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларға қатысып, «Ізденіс», «Қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақстанның ғылымы мен өмірі», ҚазҮУ Хабаршысы, ХҚТУ Хабаршысы секілді ғылыми журналдарда елуден астам ғылыми мақалалары, Thomson Reuters базасындағы Life Sciense (2019), Ресей журналдарында мақалалары және «С.Мұқанов поэмаларының тақырыптық және жанрлық ерекшеліктері» монографиясы, «Еңсегей бойлы ер Есім» оқулығы, «Ежелгі дәуір әдебиеті», «Әдебиеттануға кіріспе» пәндері бойынша студенттерге арналған оқу құралдары жарық көрген.

Түрлі байқауға дайындаған студенттері республикалық конкурстар мен жарыстарда жүлделі орындармен марапатталды (Фатуллаева ¥., Данияр А., Сатуов Б., Ермекбай Е.). 2020 жыл 27-28 ақпан күндері аралығында Абай атындағы ҚазҮПУ-да өткізілген «XXI ғасыр педагогикасындағы Абай мұралары» атты республикалық педагогикалық олимпиаданың «Қазақ тілі мен әдебиеті» білім беру бағдарламасының студенттерінен қүрылған Абенова Л.У. жетекшілігіндегі «Таным» командасы (Сатуов Б., Мұса Н., Қосан А., Тоқтар А.) 2 орын жүлдегері атанды. Студентер мен магистранттардың ғылыми жобаларына жетекшілік жасады.

Академиялық емес тәжірибе: жоқ.
Куәлік немесе кәсіби тіркелу:
1. Academic Information Seeking an online non-credit course authorized by University of Copenhagen and Technical University of Denmark (DTU) and offered through Coursera.
2. Certificate of Achievement. Lazzat Abenova, has completed the following course: HOW TO TEACH ONLINE: PROVIDING CONTINUITY FOR STUDENTS FUTURELEARN
Кәсіби ұйымдарда мүшелік ету: «Сырдария» университеті Ғылыми кеңесінің ғалым хатшысы, Тәрбие жұмыстары және әлеуметтік мәселелер жөніндегі проректор. «Филология және гуманитарлық білім» факультеті, «Филология» кафедрасының жанынан ашылған «Абайтану» дәрісханасының меңгерушісі, кафедрада студенттердің, магистранттардың ғылыми-зерттеу жұмыстарына (СҒЗЖ), «Абайтану сабақтарын» өткізуге, біліктілікті жоғарылату жұмыстарына жауапты.

Марапаттаулар:
1. Ғылыми жетістіктері және оқу-тәрбие жұмыстары үшін марапаттаулар (1998-2014);
2. «Нұр Отан» ХДП облыстық филиалының Құрмет грамотасы (2012);
3. ОҚО Мәслихатының Құрмет грамотасы (2013);
4. «Сырдария» уииверситетінің «Үздік оқытушысы» (2013);
5. Қазақстан Республикасы Оңтүстік Қазақстан облысы «Qurmet»-AB қоғамдық қорының «Білім беру ісінің үздігі» медалімен марапатталды (2014). 

Соңғы бес жыл ішіндегі басылымдар мен презентациялар:
1 .Anthroponyms of old kipchak langyage: a new view. Мақала. Ad Alta-Joumal of Interdisciplinary Research - 2019. - Yol. 9. -Iss. 1. -P. 15-18
2. Linguistic nature of the terminological system of the beauty industry. Мақала. Opcion, Ano 35, Regular No.90-2 (2019): 332-345
3. Қазіргі қазақ прозасы және жазушы М.Байғұт шығармашылығы. Мақала. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. №3 (58) 2018 Б. 193-195
4. Қазіргі қазақ поэмасындағы ізденістер: Т.Молдағалиев шығармашылығы бойынша. Мақала. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. №3 (58) 2018 Б. 233- 236
5. М.Жұмабаевтың қазақ поэзиясына әкелген жаңалығы. Мақала. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. N93 (58) 2018 Б. 237-240
6. Абай даналығы мен жаңашылдығы - уақыт ұсынған ақиқат. Мақала. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. N93 (58) 2018 Б. 260-263
7. «Альбом» поэмасының сыры. Мақала. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. №1 (54)2018. Б. 22-25
8. Білім берудің жаңа сапасы А.Қыраубаева еңбектері түрғысынан. Мақала.  Қазақстанның ғылымы мен өмірі. №1 (54) 2018. Б. 62-64
9. 3ікіра Қожаев поэзиясындағы табиғат лирикасы. Мақала. Еуразия гуманитарлық институтының Хабаршысы, 2019 №4, Нұр-Сұлтан: 189-193.
10. Practical features of the application of modular texnology in teaching literature (at the university). Мақала. Вестник науки и образования, 2019. №23 (77), часть 1.
11. Ways of studying Kazakh literature in the period of mderendence. Мақала. Вестник науки и образования, 2019. №23 (77), часть 1
12. Абай ілімі мен «Мәңгілік Ел» идеясы арасындағы рухани сабақтастық. Мақала. VI Eurasian Conference on Language Social Sciences. Samarkand, Uzbekistan, April 30 - May 1, 2019. - 120-122
13. Ежелгі дәуір әдебиеті. Оқу қуралы. Шымкент: «Азиат», 2018. - 136 бет.
14. Әдебиеттану ғылымына кіріспе. Оқу құралы. Шымкент: «Азиат», 2019. - 128 бет.
15. Қазанғап Байболов Еңсегей бойлы ер Есім. Жыр-дастан. Оқу құралы. Шымкент: «Алтын шаңырақ», 2016. - 688 бет.

Жаңа кәсіптік және конструкторлық жаңашыл жұмыстарының қысқаша сипаттамасы.
1. Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет Электронды оқулық Куәлік, 2017 жылғы 19 шілде, № 1772
2. Абайтану Әдеби туынды Куәлік, 2019 жылғы 13 маусым, № 4002
3. Ежелгі дәуір әдебиеті Электронды оқулық Куәлік, 2019 жылғы 11 маусым, № 3929
4. Әдебиеттану ғылымына кіріспе Электронды оқулық. Куәлік, 2019 жылғы 11 маусым, № 3929