Нұрбек Мұратбек Анарбайұлы

Аты-жөні: Нұрбек Мұратбек Анарбайұлы
Білімі: - «Қазақ тілі мен әдебнеті» мамандығы, бакалавр, Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті (1997-2001), 
«Бастауыш окытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығының магистрі, «Сырдария» университеті (2007-2009),
«Қазақ тілі мен әдебнеті» мамандығы бойынша докторантура, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті (2012-2015)

Телефон: +7 701 460 68 67

E-mail: muratnur80@mail.ru

Академиялық атағы: философия докторы (PһD) (2017), қауымдастырылған профессор м.а.

Академиялық тәжірибе: Еңбек жолын 2001 жылдан «Сырдария» университетінде оқытушы, аға оқытушы, қауымдастырылған профессор міндетін атқарушы, кафедра меңгерушісі, Тәрбие істері және әлеуметтік мәселелер жөніндегі проректор қызметтерін атқарған. 

Қосымша «Сырдария» университеті Кәсіподақ комитетінің төрағасы (2003-2006 жж.); «Жеті сыр» республикалық коғадық-саяси газетінің корректоры (2009 - 2011 жж.); «Сырдария» университетінде жастар комитетінің төрағасы (2010-2011 жж.); Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінде (2015-2018 жж.) аға оқытушы болып кызмет етті. 

Қазіргі таңда «Сырдария» университетінде «Филология» кафедрасының меңгерушісі, қауымдастырылған профессор м.а. қызметін атқаруда.

2015 жылы Алматы қаласында Абай атындағы Қазақ ұлттык педагогикалық университеті жанындағы 6D010000 - Білім беру (гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдары) диссертациялық кеңесінде «Қазіргі қазақ және өзбек тілдеріндегі мәдени-тұрмыстық лексиканы меңгертудің теориялык және әдістемелік негіздері» тақырыбында докторлық диссертация қорғап, «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін иеленген.

Академиялык емес тәжірибе: жоқ.

Куәлік немесе кәсіби тіркелу:
1. Білім беру және ақпараттық жаңашыл технологиялардың ғылыми-зерттеу орталығы. «Білім берудегі интербелсенді әдістемелер мен бағалаудың өлшемдік технологиялары» тақырыбындағы біліктілік арттыру курсының Сертификаты (19.06.2017);
2. Кырғыз Республикасының Билим беруү Жана илим Министрлиги. И.Арабаев атындағы Кырғыз мемлекеттик университети М.Р.Рахимова атындагы квалификацияны жогорулатуу Жана кадрларды кайра даярдоо институту «ЖОЖдун куу процессиндеги информациялык-коммуникациялык технолопіялары колдонуунун ыкмалары» тақырыбында біліктілік артгыру Сертификаты (27.10.2018);
3. «Өрлеу» БАҮО АҚ «Жаңартылған білім беру мазмұны аясындагы жоғары оқу орындарындағы заманауи педагогикалық технологиялар» тақырыбы бойынша біліктілікті арттыру курсының Сертификаты (19.01.2019);
4. «Пром Лидер Плюс» ЖШС «Қауіпсіздік және еңбек қорғау» курсы бойынша оқу бағдарламасын өткендігін куәландыратын Сертификат (28.01.2019);
5. Ғылымн зерттеулерге арналған Clarivate Analytics қоры бойынша «Журналды іріктеу: импакт-факторы бар журналды калай табу және алақол басылымдардан сактану» атты семинар-треннигтің Сертификаты (28.02.2019).

Кәсіби ұйымдарда мүшелік ету: «Сырдария» университеті Ғылыми кеңесінің мүшесі. Марапаттаулар мен сыйақылар:
- ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай Мақтаарал ауданы әкімі атынан Алғыс хат (2016);
- «Нұр Отан» партиясы ОҚО филиалы төрағасы атынан Алғыс хат (2017);
- ҚР Білім және гылым мннистрінін атынан Құрмет грамотасы (2017);
- С.Қожыков атындағы медаль иегері (2018);
-ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығынан «Үздік ғылыми қызметкер» медаль иегері (2019).

Соңғы бес жыл ішіндегі басылымдар мен презентациялар:
1. Realisation of Parameters of Bologna Process at Teaching of Philologists in the Republic of Kazakhstan. Review of European Studies (Canada). SJR_2013:0,155 (Scopus) -2015.- V.7. - Iss. 7. - P. 356-364.
2. Өзбек тілінің тұрмыстық лексикасындағы арабизмдер. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халыкаралық ғылыми-көпшілік журнал. -Алматы. №2(29), -2015. Б. 188-190.
3. Қазақ және өзбек тілдеріндегі ыдыс-аяқ атауларының тілдік негіздерін салыстыру. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Хабаршысы. -Алматы. №2(52), - 2015. Б. 59-62.
4. Өзбек тілінің тұрмыстық лексикасындағы иранизмдер. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халыкаралык ғылыми-көпшілік журнал. -Алматы. №3(30), -2015. Б. 151-155.
5. Жоғары оқу орынадарында тұрмыстык лексиканы меңгертудің теориялық және практикалық мәселелері. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық гылыми-көпшілік журнал. -Алматы. №3(30), 2015. Б. 107-109.
6. Қазақ тілінін тұрмыстық лексикасы саласындағы орыс тілінен енген кірме сөздер. Материалы за XI международна научна практична конференция «Ключовн въпросн в съвременната наука - 2015». -Том 12, -София. -2015. С. 75-80.
7. Сравнительное исследование бытовой лексики. Материалы. XI Виноградовские чтения «Интегративные функции русского языка и литературы в поликультурном пространстве современного мира». -Ташкент. -2015. С. 79-81.
8. Qazaq jane ozbek tilderindegi idis-ayaq atauwlarinintanimdiq negizderi. Uluslararasi Dil Egitimi ve Ogretimi Sempozyumu. -Tiirkiye. -2015.B. 244-245.
9. Қазак тілі тұрмыстық лексикасының кұрамындағы тұрақты номинативтік сөз тіркестері. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал. -Алматы. №3(58), -2018. Б. 218-222.
10. Қазақ тілінің тұрмыстық лексикасы бар фразеологиялык бірліктердің семантикалык ерекшеліктері. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал. -Алматы. №3(58), -2018. Б. 230-233.
11. Қазак тілінің тұрмыстық лексикасын семантикалық тұрғыдан талдау. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал. -Алматы. №3(58), -2018. Б. 241-244.
12. Қазақ және өзбек тілдеріне тән тұрмыстық зат атауларының лексика-семантикалық топтары. «Ұлттық білім беру жүйесінің өзекті мәселелері: басымдықтары, даму болашағы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. -Жетісай қаласы, 23 қараша 2018 жыл. Б. 53-57.
13. Қазақ және өзбек тілдеріндегі фразеологизмдердің танымдық ұксастығы. «Ұлттық білім беру жүйесінің өзекті мәселелері: басымдықтары, даму болашағы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. -Жетісай қаласы, 23 қараша 2018 жыл. Б. 57-61.

Жана кәсіптік және конструкторлық жанашыл жұмыстарының қысқаша сипаттамасы.
Әдебиеттану ғылымына кіріспе. Оку құралы. Шымкент, 2019.